Thủ tục xin cấp phép quảng cáo ngoài trời

Các công ty, cửa hàng muốn quảng cáo ngoài trời thì cần xin cấp phép quảng cáo từ Sở văn hóa thể thao và du lịch địa phương lắp đặt quảng cáo. Thủ tục xin cấp phép quảng cáo cũng như mẫu đơn xin cấp phép đều có thể tải miễn phí trên các trang web hành chính công. Tuy nhiên thủ tục xin cấp phép khá rắc rối, phức tạp.

Bài viết sau đây sẽ cung cấp một vài thông tin về thủ tục và hồ sơ xin giấy phép theo đúng quy định của Pháp luật.

     1.Cơ quan phê duyệt cấp phép 

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo ngoài trời tại Sở Văn hoá  thể thao và du lịch của các tỉnh. Hồ sơ xin cấp phép quảng cáo có thể nộp trực tiếp tại quầy Sở Văn hóa thể thao và du lịch tại trung tâm Hành chính công hoặc nộp online trên trang web hành chính công của tỉnh.

     2. Theo điều 29, Luật quảng cáo 2018, Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo và băng zôn cần có:

1. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thờgian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn (cái này điền theo mẫu có sẵn).

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của ngưi quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

3. Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo theo quy định tĐiều 20 của Luật này.

4. Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

5. Ma-késản phẩm quảng cáo in mu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức.

6. Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.

7. Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

8. Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phảcó giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều 3của Luật này.

     3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Trong thi hạn 05 ngày làm việc, k từ ngày cơ quan có thẩm quyn về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lờthì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đng ý, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

      4. Lệ phí xin cấp phép

          Hiện nay việc xin cấp phép quảng cáo không mất phí.

      ****** Mẫu văn bản xin cấp phép quảng cáo

                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   THÔNG BÁO SẢN PHẨM QUẢNG CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-RÔN

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

                                                                Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố……….

Tên người thực hiện: ……………………………..GPKD số ……………………… do……………………..cấp (nếu là doanh nghiệp)

Số chứng minh thư nhân dân: ………………………Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………………. (nếu là cá nhân)

– Địa chỉ: ………………………………………………..-  Số điện thoại: ……………………………………………….

Nội dung trên bảng quảng cáo, băng-rôn:………………………………………………………………………………….

Địa điểm thực hiện:………………………………………………………………………….

Thời gian thực hiện: từ ngày ….. tháng …. năm…..đến ngày ….tháng… năm…

Số lượng:………………………………………………………………………………………..

Phương án tháo dỡ (nếu có): …………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin cam kết làm theo nội dung thông báo nêu trên và tháo dỡ đúng thời hạn ghi trong thông báo. Nếu có sai phạm, tôi (chúng tôi) hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

                                                                                                                     ………,ngày……… tháng………năm……

                                                                                                                                     Người làm đơn

                                                                                                                               (Ký tên, đóng dấu nếu có)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *