Bảng Hiệu Chữ Nổi Có Đèn

Biển alu chữ nổi bằng alu hoặc mica có gắn đèn

 

Biển alu chữ alu uốn nổi, gắn đèn led sáng chân

 

Biển alu chữ nổi đèn led cắm

Biển mica chữ nổi đèn led sáng mặt chữ