Biển để bàn

Biển để bàn, biển phòng  được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan, xí nghiệp, công ty nhằm phân biệt tên , chức vụ các phòng bàn. Khác với biển phòng được treo ở phía bên ngoài cửa mỗi phòng thì biển chức danh được đặt trước mặt bàn nơi làm việc.

Có nhiều chất liệu được sử dụng để làm biển để bàn.

Biển chức danh đồng 2 mặt ( 1 mặt):

Có phần đế làm bằng gỗ, viền bao quanh bằng miếng thẻ đồng ăn mòn. Mặt bằng gỗ và được ép 2 miếng đồng ăn mòn trước và sau.

  • Ưu điểm: Hình thức đẹp, sang trọng, lịch sự

 

Biển để bàn mica đế gỗ

Biển mica có phần đế làm bằng gỗ, viền bao quanh bằng miếng thẻ đồng ăn mòn. Mặt biển bằng mica trong 5mm Đài Loan ghép vào khe rãnh khoét âm bản. Phần nội dung được in bằng giấy ảnh loại dày.

  • Ưu điểm: Hình thức đẹp, sang trọng, nội dung có thể thay đổi linh hoạt

 

Biển chức danh mica trong đế 2cm

Biển mica có đế bằng mica trong 2cm Đài Loan, mài vát 4 cạnh, mặt biển bằng mica trong Đài Loan 2-5mm uốn ghép vào khe rãnh khoét âm bản. Phần nội dung biển được in  giấy ảnh loại dày.

  • Ưu điểm: Nội dung biển có thể thay đổi linh hoạt, giá cả hợp lý.