Backdrop

 

Bacdkdrop cơ quan, nhà hàng, khách sạn

Bộ chữ bằng mica hoặc alu, trong có gắn đèn hoặc không đèn. Thông thường bộ chữ backdrop bao gồm logo đơn vị + tên đơn vị + slogan